กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

การได้กราบไหว้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้  มีผลานิสงส์มากเท่ากับได้บูชาสักการะ   พระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ นับว่าเป็นมหามงคล และให้อานิสงส์แก่ผู้สักการะอย่างหาที่เปรียบมิได้  ทำให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขสมปรารถนาทั้งในชาตินี้  และชาติหน้าตราบเข้าสู่นิพพาน   ผลานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสและกระทำสักการะโดยสุจริตเท่านั้น

ประสงค์จะขอรับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ติดต่อที่ กองอาคารและสถานที่ โทร. 053-873240-2
 
ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 6430

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

กองกายภาพฯ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการมลพิษและของเสีย Green Office มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางอรทัย  เป็งนวล  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมการจัดการมลพิษและของเสีย โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณภัทรพล ตุลารักษ์ เลขาธิการสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
19 มิถุนายน 2567     |      15
กองกายภาพฯ ร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอรทัย เป็งนวล รักษาการผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเกมส์กล่องสุ่มรักษ์โลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน "เปลี่ยนรักษ์โลก" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Eco University และ Green Office ของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ????
6 มิถุนายน 2567     |      34
ม.แม่โจ้ เปิดเส้นทางการเดินรถเข้า – ออก ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สว.จร.สภ.สันทราย ปฏิบัติหน้าที่ สว.จร.สภ.แม่โจ้ ร่วมหารือแนวทางและกำหนดมาตรการ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในช่วงที่มีการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง 1001 บริเวณจุดกลับรถพืชไร่ ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลการจราจรของ สภ.แม่โจ้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าตัวเมือง ให้มีความสะดวกปลอดภัยต่อนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว จึงเปิดใช้ประตูเส้นทางเข้า-ออก (ประตูวิเวก) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 05.30 น. ถึง 21.00 น. และขอความร่วมมือ ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โปรดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
30 พฤษภาคม 2567     |      54