ประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ประจำปี 2563

ปรับปรุงข้อมูล : 31/7/2563 9:50:26     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 14

กลุ่มข่าวสาร :

                     ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รักษาการแทนรองอธิการบดี ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมการตรวจประเมินภายในสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย   ในวันอังคารที่ 21 กรกฎาคม 2563 เวลา 08.30 น. – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยคณะกรรมการประเมินภายในสำนักงานสีเขียว ได้ตรวจเอกสารและเข้าตรวจเยี่ยมหน่วยงาน การจัดสภาพแวดล้อม และการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) กลุ่มอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย ทั้งนี้คณะกรรมการฯ ได้มาตรวจประเมินและให้ข้อเสนอแนะแก่สำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อปรับปรุงแก้ไขและเตรียมการประเมินจากภายนอกต่อไป

ข่าวล่าสุด