กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันที่ 5 ตุลาคม 2564 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รก.หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในโอกาสนี้ได้บรรยายถึงความเป็นมาของการจัดการน้ำเสียมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่ต้องทำอย่างเป็นระบบ ซึ่งส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และพาเยี่ยมชมการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้แก่นักศึกษา อาจารย์ประจำสาขาสาขาเทคโนโลยีชีวภาพ เพื่อใช้เป็นสื่อการสอนผ่านระบบออนไลน์ต่อไป

ปรับปรุงข้อมูล : 23/11/2564 16:12:48     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 58

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ส่งมอบขวดพลาสติก PET1 ร่วมกิจกรรม MJU ส่งขวดช่วยหมอ
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการแทนหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  รับมอบขวดพลาสติก PET1 จากสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ นำโดยนางอรวรรณ พุ่มพวง และเพื่อนสมาชิกสโมสรไลออนส์ ได้นำขวดพลาสติกใส PET1 สานต่อกิจกรรมเพื่อช่วยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในสถานการณ์โควิด-19” เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 16 กิโลกรัม ณ จุดรับบริจาค อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ
29 พฤศจิกายน 2564     |      25
เทศบาลตำบลขี้เหล็กร่วมโครงการ"MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้ภัยโควิด-19
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รก.หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับมอบขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากกิจกรรมขยะแลกของใช้ในครัวเรือน จำนวน 22 ถุง รวมน้ำหนัก 55 กิโลกรัม มอบโดยว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ พุฒทอง เลขานายกเทศมนตรี ผู้แทนเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดรับบริจาค โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2564     |      28