กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการแทนหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  รับมอบขวดพลาสติก PET1 จากสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ นำโดยนางอรวรรณ พุ่มพวง และเพื่อนสมาชิกสโมสรไลออนส์ ได้นำขวดพลาสติกใส PET1 สานต่อกิจกรรมเพื่อช่วยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในสถานการณ์โควิด-19” เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 16 กิโลกรัม ณ จุดรับบริจาค อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ

ปรับปรุงข้อมูล : 29/11/2564 14:26:50     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 101

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ประชุมกรรมการสำนักสีเขียว หมวด 5 สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 09.30 น. นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวด 5 (สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย) ร่วมประชุมวางแผนงาน เพื่อขับเคลื่อนตามนโยบายสำนักงานสีเขียว (Green Office) ของสำนักงานมหาวิทยาลัย เพื่อให้คณะทำงานฯ มีความเข้าใจ และสามารถดําเนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ โดยมีการดําเนินงานอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมตามเกณฑ์การประเมินสำนักงานสีเขียว 2565 ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 สำนักงานมหาวิทยาลัย
10 มิถุนายน 2565     |      32