กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

เมื่อวันที่ 17 ธันวาคม 2564 เวลา 12.00 น. -13.00 น. งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย เริ่มรณรงค์เดินตรวจและสร้างความเข้าใจ ในการทำกิจกรรมลดการใช้พลังงานกิจกรรม "ปิดไฟ ปิดแอร์ care สนม" ให้แก่เจ้าหน้าที่และบุคลากรสำนักงานมหาวิทยาลัย โดยได้รับความร่วมมือจากบุคลากรเป็นอย่างดี

ปรับปรุงข้อมูล : 17/1/2565 14:19:10     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 76

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด