กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

เมื่อวันที่ 28 กันยายน 2565 เวลา 09.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดเข้าร่วมกิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Green U ชวนชาวแม่โจ้ โชว์ไอเดียสุดปัง พร้อมด้วยนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้การดำเนินงานหมวดน้ำ และนำวัสดุปรับปรุงดินแจกสำหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม ?? ทั้งนี้ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดกิจกรรมดังกล่าว จัดโดยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ห้องข้าวหอมมะลิ อาคารเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพฯ

ปรับปรุงข้อมูล : 10/10/2565 11:00:31     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 79

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ตรวจประเมินระบบการจัดการสิ่งแวดล้อม สำนักงานสีเขียว (ประเมินภายใน) สำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2565
เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2566 นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยคณะกรรมการอำนวยการ สำนักงานสีเขียว สำนักงานมหาวิทยาลัย ร่วมให้การต้อนรับนางสาวเพชรประกายแก้ว ดวงหฤทัยทิพย์ หัวหน้าผู้ตรวจประเมิน พร้อมคณะกรรมการตรวจประเมิน เพื่อประเมินการดำเนินงานในปี 2565 ที่ผ่านมา ทั้ง 6 หมวด โดยได้รับเกียรติจากนำโดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดี เป็นประธานเปิดการตรวจประเมินในครั้งนี้ เพื่อคณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวจะได้นำข้อเสนอแนะจากคณะผู้ตรวจประเมินไปปรับปรุง แก้ไข และพัฒนาการดำเนินงานในปี 2566 ต่อไป พร้อมสร้างการรับรู้ และการมีส่วนร่วมของบุคลากรภายในสำนักงานมหาวิทยาลัย ในการจัดการสิ่งแวดล้อมของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย โอกาสนี้ คณะกรรมการแต่ละหมวดได้ให้คำชี้แจงแนวทางในการดำเนินงานก่อนตรวจประเมินที่ถูกต้อง และร่วมตรวจเยี่ยมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียวของสำนักงานมหาวิทยาลัย
26 มกราคม 2566     |      7
มจ. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน มนร.
รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รก.รองอธิการบดี รองศาสตราจารย์ ดร. อภินันท์ สุวรรณรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้าฝ่ายขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และโครงการพิเศษ ร่วมให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ จังหวัดนราธิวาส เข้าศึกษาดูงานด้านนวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านการเกษตร การจัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย และด้านกายภาพของมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2565 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมสภามหาวิทยาลัย ชั้น 5 สำนักงานมหาวิทยาลัย
28 ธันวาคม 2565     |      37