กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
วันที่ 27 มีนาคม 2566 เวลา 13.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฏี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประชุมหารือด้านการจราจร เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ จุดเสี่ยงภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้และพื้นที่ใกล้เคียง ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยมีนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางอรณุตรา จ่ากุญชร ผู้อำนวยการกองพัฒนานักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สารวัตรจราจร สถานีตำรวจภูธรแม่โจ้ และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาลเมืองแม่โจ้ ร่วมหารือเพื่อหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อเป็นการลดอุบัติเหตุต่อนักศึกษา บุคลากร และประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียง ณ ห้องประชุมอาคารวุฒากาศ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
ท้งนี้ เพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ของตัวท่านเอง ขอความร่วมมือให้ผู้ที่ใช้รถใช้ถนนปฏิบัติตามกฎจราจร ขับขี่ด้วยความระมัดระวัง ไม่ประมาท และไม่ขับรถเร็วเกินกว่ากฎหมายกำหนด
ปรับปรุงข้อมูล : 27/3/2566 15:49:21     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 149

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

ม.แม่โจ้ จัดกิจกรรม “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้”
วันพุธที่ 13 กันยายน 2566 เวลา 13.00-16.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University)ให้เกียรติเป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมและเสริมสร้างความรู้ “การคัดแยกขยะ & 3R สร้างรายได้” เพื่อให้ความรู้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ และผู้สนใจ ร่วมขับเคลื่อนและสร้างความตระหนักรู้ในการคัดแยกขยะอย่างถูกต้อง ตลอดจนแนวทางในการต่อยอดสร้างประโยชน์และมูลค่าให้กับขยะ โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มุจลินทร์ ผลจันทร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัย (Green University) ด้านของเสีย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นผู้ให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้อง 201/1 อาคารเรียนรวม 70 ปี มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 กันยายน 2566     |      218