กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2566 นายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ งานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ส่งมอบขยะอันตรายของมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จำนวน 290 กิโลกรัม ให้แก่เทศบาลเมืองแม่โจ้ เพื่อเตรียมนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี ภายใต้โครงการแม่โจ้ เมืองสีเขียว (Maejo Green City)
ปรับปรุงข้อมูล : 1/11/2566 14:38:50     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 3584

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กองกายภาพฯ ร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอรทัย เป็งนวล รักษาการผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเกมส์กล่องสุ่มรักษ์โลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน "เปลี่ยนรักษ์โลก" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Eco University และ Green Office ของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ????
6 มิถุนายน 2567     |      22
ม.แม่โจ้ เปิดเส้นทางการเดินรถเข้า – ออก ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สว.จร.สภ.สันทราย ปฏิบัติหน้าที่ สว.จร.สภ.แม่โจ้ ร่วมหารือแนวทางและกำหนดมาตรการ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในช่วงที่มีการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง 1001 บริเวณจุดกลับรถพืชไร่ ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลการจราจรของ สภ.แม่โจ้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าตัวเมือง ให้มีความสะดวกปลอดภัยต่อนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว จึงเปิดใช้ประตูเส้นทางเข้า-ออก (ประตูวิเวก) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 05.30 น. ถึง 21.00 น. และขอความร่วมมือ ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โปรดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
30 พฤษภาคม 2567     |      46
กองกายภาพฯ ร่วมอบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ม.แม่โจ้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรัทย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดร่วมอบรม "การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร”  โดยได้รับเกียรติจากนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2567     |      5660