กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการนำเสนอ “โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (PEA Digital Platform)” นำโดยนาย สุรพงศ์ ไชยมงคล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากนี้นายเสกสรร ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าสำรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบประมาณการโครงการติดตั้งระบบโซล่า ESCO MODEL โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

ปรับปรุงข้อมูล : 11/3/2567 9:07:05     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 104

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กองกายภาพฯ ร่วมอบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ม.แม่โจ้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรัทย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดร่วมอบรม "การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร”  โดยได้รับเกียรติจากนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2567     |      5642
กองกายภาพฯ ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขับเคลื่อน Green Office มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรทัย  เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
9 พฤษภาคม 2567     |      1978