กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมหัวหน้างาน นำบุคลากรในสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมขบวนแห่นำเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ เคลื่อนขบวนเพื่อมารดน้ำขอพรจาก ผู้อาวุโส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา หัวหน้างานได้ทยอยเข้ารดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย
รักษาการแทนรองอธิการบดี และนายประคอง ยอดหอม ผู้อาวุโสกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะ และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา ประจำปี 2567 นอกจากนี้ ได้ร่วมส่งประกวดส้มตำลีลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในนามทีมกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 22/4/2567 14:38:10     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 74

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กองกายภาพฯ ร่วมอบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ม.แม่โจ้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรัทย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดร่วมอบรม "การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร”  โดยได้รับเกียรติจากนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2567     |      5642
กองกายภาพฯ ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขับเคลื่อน Green Office มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรทัย  เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
9 พฤษภาคม 2567     |      1978