กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

วันที่ 23 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์มล รักษาการแทนรองอธิการบดี พร้อมด้วยนางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และหัวหน้างานในสังกัด กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ให้การต้อนรับ และแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานด้านการจัดการด้านภูมิทัศน์ และระบบรักษาความปลอดภัย ร่วมกับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยพะเยา นำโดย นายณัฐวุฒิ สมยาโรน ผู้ช่วยอธิการบดี นายจีระวัฒน์ หมั่นงาน  ผู้อำนวยการกองอาคารสถานที่  ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 5 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย

ปรับปรุงข้อมูล : 23/5/2567 16:08:29     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 1935

กลุ่มข่าวสาร :

ข่าวล่าสุด

กองกายภาพฯ ร่วมขับเคลื่อนการจัดการมลพิษและของเสีย Green Office มหาวิทยาลัยแม่โจ้
เมื่อวันอังคารที่ 18 มิถุนายน 2567 เวลา 13.00 น. นางอรทัย  เป็งนวล  รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด เข้าร่วมอบรมการจัดการมลพิษและของเสีย โดยมีรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย โดยมีคุณภัทรพล ตุลารักษ์ เลขาธิการสมาคมการจัดการของเสียแห่งประเทศไทย เป็นวิทยากร ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
19 มิถุนายน 2567     |      19
กองกายภาพฯ ร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอรทัย เป็งนวล รักษาการผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเกมส์กล่องสุ่มรักษ์โลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน "เปลี่ยนรักษ์โลก" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Eco University และ Green Office ของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ????
6 มิถุนายน 2567     |      37
ม.แม่โจ้ เปิดเส้นทางการเดินรถเข้า – ออก ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สว.จร.สภ.สันทราย ปฏิบัติหน้าที่ สว.จร.สภ.แม่โจ้ ร่วมหารือแนวทางและกำหนดมาตรการ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในช่วงที่มีการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง 1001 บริเวณจุดกลับรถพืชไร่ ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลการจราจรของ สภ.แม่โจ้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าตัวเมือง ให้มีความสะดวกปลอดภัยต่อนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว จึงเปิดใช้ประตูเส้นทางเข้า-ออก (ประตูวิเวก) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 05.30 น. ถึง 21.00 น. และขอความร่วมมือ ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โปรดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
30 พฤษภาคม 2567     |      66