กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment

 

ายจำนงค์  ถาแปง หัวหน้างานจัดการก่อสร้าง และว่าที่ร้อยตรีกิตติ  ชัยเทพ  วิศวกร  เข้ารับการอบรม   เชิงปฏิบัติการ หัวข้อ "การออกแบบอาคารแบบ มิติ ด้วย Google Sketchup" รุ่นที่ ๓๓  ระหว่างวันที่ ๒๘ มกราคม - ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ โรงแรมลักษวรรณ  รีสอร์ท  จังหวัดเชียงราย และมีภาพ ๓ มิติ Sketchup เจดีย์ล้านนาหริภุญไชย ฐานกว้าง ๕.๒๐ ม. สูง ๑๐.๐๕ ม. และภาพ ๓ มิติ Sketchup บ้านพักอาศัย ๒ ชั้น คสล. ใต้ถุนโล่ง

 

ปรับปรุงข้อมูล : 1/1/2557 0:00:00     ที่มา : กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม     จำนวนผู้เปิดอ่าน : 4941

กลุ่มข่าวสาร : ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวล่าสุด

สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ส่งมอบขวดพลาสติก PET1 ร่วมกิจกรรม MJU ส่งขวดช่วยหมอ
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการแทนหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  รับมอบขวดพลาสติก PET1 จากสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ นำโดยนางอรวรรณ พุ่มพวง และเพื่อนสมาชิกสโมสรไลออนส์ ได้นำขวดพลาสติกใส PET1 สานต่อกิจกรรมเพื่อช่วยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในสถานการณ์โควิด-19” เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 16 กิโลกรัม ณ จุดรับบริจาค อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ
29 พฤศจิกายน 2564     |      25
เทศบาลตำบลขี้เหล็กร่วมโครงการ"MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้ภัยโควิด-19
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รก.หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับมอบขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากกิจกรรมขยะแลกของใช้ในครัวเรือน จำนวน 22 ถุง รวมน้ำหนัก 55 กิโลกรัม มอบโดยว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ พุฒทอง เลขานายกเทศมนตรี ผู้แทนเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดรับบริจาค โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2564     |      29