กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
กองกายภาพฯ ร่วมกิจกรรมในวันสิ่งแวดล้อมโลก 2567
วันพุธที่ 5 มิถุนายน 2567 เวลา 09.00 น. นางอรทัย เป็งนวล รักษาการผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมบุคลากรในสังกัด ร่วมกิจกรรม Big Cleaning Day สำนักงานมหาวิทยาลัย และกิจกรรมรณรงค์เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก ประจำปี 2567 ร่วมสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับปัญหาสิ่งแวดล้อมผ่านเกมส์กล่องสุ่มรักษ์โลก โดยมีรองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานเปิดกิจกรรม พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดกิจกรรม และเยี่ยมชมนิทรรศการการจัดการขยะมูลฝอยอย่างยั่งยืน "เปลี่ยนรักษ์โลก" เพื่อขับเคลื่อนนโยบาย Eco University และ Green Office ของมหาวิทยาลัย ณ บริเวณโถง ชั้น 1 อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ????
6 มิถุนายน 2567     |      29
ม.แม่โจ้ เปิดเส้นทางการเดินรถเข้า – ออก ระหว่างการดำเนินการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง
วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ณ อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นายเชิดพงษ์ รอบเมือง หัวหน้างานยานพาหนะและบรรเทาสาธารณภัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ พ.ต.ท.จักษ์พัฒน์ ดอกจันทร์ สว.จร.สภ.สันทราย ปฏิบัติหน้าที่ สว.จร.สภ.แม่โจ้ ร่วมหารือแนวทางและกำหนดมาตรการ เพื่อบรรเทาการจราจรติดขัดในช่วงที่มีการปรับปรุงผิวจราจรทางหลวง 1001 บริเวณจุดกลับรถพืชไร่ ถึงมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ซึ่งเป็นพื้นที่ในความรับผิดชอบดูแลการจราจรของ สภ.แม่โจ้ และเพื่อเป็นการแก้ปัญหาการจราจรติดขัดในระหว่างการก่อสร้างถนนเส้นทางเข้าตัวเมือง ให้มีความสะดวกปลอดภัยต่อนักศึกษา บุคลากรมหาวิทยาลัยแม่โจ้ และประชาชนที่มีความจำเป็นต้องใช้เส้นทางสัญจรดังกล่าว จึงเปิดใช้ประตูเส้นทางเข้า-ออก (ประตูวิเวก) เป็นการชั่วคราว ตั้งแต่วันที่ 29 พฤษภาคม 2567 เป็นต้นไป ระหว่างเวลา 05.30 น. ถึง 21.00 น. และขอความร่วมมือ ผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์ โปรดสวมหมวกนิรภัยทุกครั้งที่เข้ามาในพื้นที่มหาวิทยาลัย และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้ด้วย
30 พฤษภาคม 2567     |      53
กองกายภาพฯ ร่วมอบรมสำนักงานสีเขียว (GREEN OFFICE) ม.แม่โจ้
วันที่ 7 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรัทย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัดร่วมอบรม "การคำนวณการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกในองค์กร”  โดยได้รับเกียรติจากนางอริศรา สิงห์ปัน ผู้อำนวยการสำนักหอสมุด รองประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมภายใต้โครงการสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 และดร.พงษ์วิภา หล่อสมบูรณ์ ผู้เชี่ยวชาญอาวุโส สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings จัดโดย คณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับสำนักหอสมุด และกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
9 พฤษภาคม 2567     |      5661
กองกายภาพฯ ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า ขับเคลื่อน Green Office มหาวิทยาลัยแม่โจ้
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เวลา 13.00 น. นางอรทัย  เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยบุคลากรในสังกัด ร่วมอบรมการใช้พลังงานและทรัพยากรอย่างคุ้มค่า โดยคุณพงค์พัฒน์ มั่งคั่ง กรรมการผู้จัดการ บริษัท อินโนเวชั่น เทคโนโลยี จำกัด เป็นวิทยากร และรองศาสตราจารย์ ว่าที่ร้อยตรี ดร.สุรชัย กังวล คณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ประธานคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว (Green Office) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ให้เกียรติเป็นประธานเปิดการอบรมให้ความรู้แก่คณะกรรมการฯ และบุคลากรของมหาวิทยาลัย ณ ห้องสายน้ำผึ้ง สำนักหอสมุด และโปรแกรมออนไลน์ ZOOM Cloud Meetings 
9 พฤษภาคม 2567     |      2004
กองกายภาพฯ ม.แม่โจ้ ร่วมสืบสานป๋าเวณี สระเกล้าดำหัว 2567 ตามประเพณีสงกรานต์ล้านนา
วันศุกร์ที่ 19 เมษายน 2567 นางอรทัย เป็งนวล รักษาการแทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมหัวหน้างาน นำบุคลากรในสังกัดกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมพิธีดำหัวผู้อาวุโส และอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ประจำปี 2567 ในช่วงเทศกาลสงกรานต์ โดยกองกายภาพและสิ่งแวดล้อมได้ร่วมขบวนแห่นำเครื่องสระเกล้าดำหัวที่งดงามตามประเพณีแบบล้านนา พร้อมด้วยหน่วยงานต่าง ๆ เคลื่อนขบวนเพื่อมารดน้ำขอพรจาก ผู้อาวุโส อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ณ อาคารศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ โดยในช่วงเช้าที่ผ่านมา หัวหน้างานได้ทยอยเข้ารดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล รักษาการแทนรองอธิการบดี ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี และนายประคอง ยอดหอม ผู้อาวุโสกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม เพื่อแสดงความเคารพ ขอสุมาคารวะ และขอพร เพื่อความเป็นสิริมงคล เนื่องในวันขึ้นปีใหม่ตามประเพณีสงกรานต์ของชาวล้านนา ประจำปี 2567 นอกจากนี้ ได้ร่วมส่งประกวดส้มตำลีลา และได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับที่ 2 ในนามทีมกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม สำนักงานมหาวิทยาลัย
22 เมษายน 2567     |      89
กองกายภาพฯ ร่วมพิธีปลูกต้นจามจุรี เพื่อน้อมรำลึกในหลวง รัชกาลที่ 9
นางอรทัย เป็งนวล ผู้แทนผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางสาววรัทยา ศุขแก้ว หัวหน้างานอาคารสถานที่และภูมิทัศน์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ร่วมโครงการ “รักษ์จามจุรีทรงปลูก” ซึ่งเป็นต้นลูกของจามจุรีที่ในหลวง รัชกาลที่ 9 ทรงปลูกด้วยพระหัตถ์ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปี 2505 เพื่อน้อมระลึกถึงองค์ราชาผู้ทรงพระมหากรุณาธิคุณต่อแผ่นดินไทย และเนื่องในโอกาสครบรอบวันเกิด 107 ชาตกาล ศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรี วังซ้าย วันที่ 12 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พาวิน มะโนชัย รักษาการแทนรองอธิการบดี เป็นประธานในพิธีปลูกต้นจามจุรี พร้อมด้วย ผศ.ว่าที่ร้อยตรี ดร. นิโรจน์ สินณรงค์ รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี คุณพัชรินทร์ สุกัณศีล ทายาทศาสตราจารย์ ดร.วิภาต บุญศรีวังซ้าย และคณะตัวแทนศิษย์เก่าจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มอบต้นจามจุรี จำนวน 3 ต้นและปลูกร่วมกับผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ผู้อำนวยการกอง และสมาคมศิษย์เก่าแม่โจ้ ณ ลานหน้าศาลเจ้าพ่อแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้
15 มีนาคม 2567     |      186
ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนการจัดการพลังงานไฟฟ้า จากนวัตกรรมพลังงานหมุนเวียน
วันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 09.30 น. รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดี พร้อมด้วยผู้บริหารมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมให้การต้อนรับ และรับฟังการนำเสนอ “โครงการจัดการพลังงานในองค์กรด้วยระบบดิจิทัล (PEA Digital Platform)” นำโดยนาย สุรพงศ์ ไชยมงคล รองผู้ว่าการ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค กองจัดการธุรกิจพลังงาน การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค สำนักงานใหญ่ ณ ห้องประชุมสารภี ชั้น 1 อาคารสำนักงนมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หลังจากนี้นายเสกสรร ขวัญศรีวงค์ หัวหน้างานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมเข้าสำรวจพื้นที่ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อเตรียมความพร้อมในการออกแบบประมาณการโครงการติดตั้งระบบโซล่า ESCO MODEL โดยการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
11 มีนาคม 2567     |      138
ม.แม่โจ้ ขับเคลื่อนมาตรการและแนวทางลดใช้พลังงานของทุกส่วนงาน ปี 2567
งานจัดการพลังงาน กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม บูรณาการการเรียนการสอน ร่วมกับวิทยาลัยพลังงานทดแทน มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ในวิชาโครงร่างโครงงานสัมมนา สำหรับนักศึกษา ชั้น 2 หลักสูตรต่อเนื่อง 2 ปี โดยเน้นการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงทางด้านการจัดการพลังงานภายในอาคาร ซึ่งได้ดำเนินการตรวจวัดความเข้มของแสงสว่างตามมาตรฐานของชีวอนามัยในสถานที่ทำงาน และสำรวจการพลังงานในระบบเครื่องปรับอากาศ ระบบแสงสว่าง และเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างภายในห้องทำงาน เพื่อให้ทราบถึงหน่วยการใช้ไฟฟ้า ซึ่งจะใช้เป็นฐานข้อมูลในการประกอบการจัดทำแผนการประหยัดพลังงาน และกำหนดเป็นมาตรการการลดใช้พลังงานของส่วนงาน ทั้งนี้ได้เข้าดำเนินการสำรวจอาคารรัตนโกสินทร์ 200 ปี คณะผลิตกรรมการเกษตร อาคารเทคโนโลยีการประมง คณะเทคโนโลยีประมงและทรัพยากรทางน้ำ อาคารสุวรรณวาจกกสิกิจ คณะพัฒนาการท่องเที่ยว อาคารวุฒากาศ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม 
23 กุมภาพันธ์ 2567     |      174
รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ งานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี
วันที่ 21 ธันวาคม 2566 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ พร้อมด้วยนายพนมเทียน ทนคำดี นักวิทยาศาสตร์ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม รับมอบหัวเชื้อจุลินทรีย์สำหรับกำจัดกลิ่นขยะ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐปน ชื่นบาล คณบดีคณะวิทยาศาสตร์ ได้มอบหัวเชื้อจุลินทรีย์เข้มข้น ที่มีการคัดเลือกสายพันธุ์ของกลุ่มเชื้อจุลินทรีย์ที่แข็งแรงและมีความสามารถในการกำจัดกลิ่น เพื่อนำมาฉีดพ่นบริเวณจุดรวบรวมขยะภายในงานเกษตรแม่โจ้ 90 ปี ป้องกันและลดการเกิดกลิ่นและผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมภายในงาน นอกจากยังสามารถใช้บำบัดน้ำเสีย ช่วยย่อยสารอินทรีย์ในน้ำเสียให้ดีขึ้นอีกด้วย
25 ธันวาคม 2566     |      231
ทั้งหมด 17 หน้า