กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
สโมสรไลออนส์เชียงใหม่ ส่งมอบขวดพลาสติก PET1 ร่วมกิจกรรม MJU ส่งขวดช่วยหมอ
วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รักษาการแทนหัวหน้างานสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม  รับมอบขวดพลาสติก PET1 จากสโมสรไลออนส์เชียงใหม่ นำโดยนางอรวรรณ พุ่มพวง และเพื่อนสมาชิกสโมสรไลออนส์ ได้นำขวดพลาสติกใส PET1 สานต่อกิจกรรมเพื่อช่วยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในสถานการณ์โควิด-19” เป็นครั้งที่ 3 จำนวน 16 กิโลกรัม ณ จุดรับบริจาค อาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ
29 พฤศจิกายน 2564     |      25
เทศบาลตำบลขี้เหล็กร่วมโครงการ"MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้ภัยโควิด-19
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รก.หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับมอบขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากกิจกรรมขยะแลกของใช้ในครัวเรือน จำนวน 22 ถุง รวมน้ำหนัก 55 กิโลกรัม มอบโดยว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ พุฒทอง เลขานายกเทศมนตรี ผู้แทนเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดรับบริจาค โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2564     |      29
กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนกลยุทธ์ (ปี 2565-2569) และแผนการปฏิบัติงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
วันพุธที่ 29 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม จัดทำแผนกลยุทธ์ (ปี 2565-2569) และแผนการปฏิบัติงานกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และนายวรุณสิริ สุจินดา รักษาการในตำแหน่งหัวหน้างานยุทธศาสตร์และติดตามประเมินผล กองแผนงาน ดำเนินการจัดทำแผนฯ พร้อมร่วมแสดงมุทิตาจิตและมอบของที่ระลึก แด่ผู้เกษียณอายุ ประจำปี 2564 ห้องประชุมวุฒากาศ
30 กันยายน 2564     |      63
MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE มหาวิทยาลัยแม่โจ้ สานต่อกิจกรรมเพื่อช่วยการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อมและร่วมช่วยเหลือบุคลากรทางการแพทย์ที่ทำงานหนักในสถานการณ์โควิด-19
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กันยายน 2564 เวลา 10.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐวุฒิ ดุษฎี รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ พร้อมด้วยนายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม และนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ ร่วมรับมอบขวดพลาสติกจากผู้แทนสโมสรไลออนเชียงใหม่  ขณะนี้รับบริจาคได้แล้ว  250 กิโลกรัม ซึ่งขวดจำนวนนี้สามารถนำไปแปรรูปเพื่อผลิตชุด PPE เพื่อผลิตชุด PPE ได้  833 ชุด
10 กันยายน 2564     |      59
ทั้งหมด 13 หน้า