กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment
Car Free Day ปั่นลดมลพิษ 2022
วันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 08.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม นำทีมบุคลากรในสังกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียว (Green University) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และคณะกรรมการสำนักงานสีเขียว (Green office) สำนักงานมหาวิทยาลัยร่วมกิจกรรม Car free Day 2022  ซึ่งได้รับเกียรติจากรองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดี มาเป็นประธานเปิดกิจกรรม และร่วมพิธีลงความร่วมมือการดำเนินโครงการจักรยานสาธารณะภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับ บริษัท เอนี่วีล จำกัด สนับสนุนรถจักรยานกว่า 200 คัน เพื่ออำนวยความสะดวก และเพิ่มตัวเลือกในการเดินทางระยะสั้นภายในเขตมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ได้มีมอบรางวัลการประกวดคลิปทำอาหาร “MJU Green & Clean Food” เมนูรักษ์โลก สะอาด ปลอดภัย ใส่ใจสุขภาพ ในกับผู้ได้รับรางวัลแต่ละประเภท ซึ่งเป็นกิจกรรมภายใต้โครงการขับเคลื่อนการดำเนินงานมหาวิทยาลัยสีเขียว ณ ลานหน้าสำนักงานมหาวิทยาลัย จากนั้นได้นำขบวนปั่นจักรยาน ลดมลพิษ ผ่านเส้นทางภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมกับคณะผู้บริหาร บุคลากร นักศึกษา และชมรมจักรยานศิษย์เก่าแม่โจ้
22 กันยายน 2565     |      682
กองอาคารและสถานที่ จัดโครงการ สำนักงานอธิการบดียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ร่วมอบมรมโครงการสำนักงานอธิการบดีใส่ใจสุขภาพ  โดยมีวิทยากร คือ นางแสงเดือน  อินชนบท  นักวิชาการเกษตร จาสำนักฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายสมบูรณ์  ระดม  นักวิชาการเกษตร  จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ และการอนุมัรกษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากรับฟังบรรยาย ได้ลงมือปลูกผัก เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557     |      3178
ทั้งหมด 4 หน้า