กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Division of physical systems and Environment


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ณัฐวุฒิ ดุษฎี
Asst. Prof. Dr. Natthawud Dussadee
ภารกิจรองอธิการบดี


ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม
Teerachai Tanruangporn
ภารกิจผู้อำนวยการ

ดาวน์โหลดเอกสารการขอใช้บริการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม

ข่าวประชาสัมพันธ์และกิจกรรม

เทศบาลตำบลขี้เหล็กร่วมโครงการ"MJU ส่งขวดช่วยหมอ ผลิตชุด PPE สู้ภัยโควิด-19
วันจันทร์ที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 11.00 น. นายธีระชัย ตันเรืองพร ผู้อำนวยการกองกายภาพและสิ่งแวดล้อม พร้อมด้วยนางจีรพรรณ จันทราศัพท์ รก.หัวหน้างานจัดการสิ่งแวดล้อมและภัยพิบัติใหม่ กองกายภาพและสิ่งแวดล้อม มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ร่วมรับมอบขวดพลาสติกที่ใช้แล้วจากกิจกรรมขยะแลกของใช้ในครัวเรือน จำนวน 22 ถุง รวมน้ำหนัก 55 กิโลกรัม มอบโดยว่าที่ร้อยตรีเรืองฤทธิ์ พุฒทอง เลขานายกเทศมนตรี ผู้แทนเทศบาลตำบลขี้เหล็ก อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ณ จุดรับบริจาค โถงอาคารสำนักงานมหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยแม่โจ้
23 พฤศจิกายน 2564
กองอาคารและสถานที่ จัดโครงการ สำนักงานอธิการบดียุคใหม่ใส่ใจสุขภาพ
บุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี  ร่วมอบมรมโครงการสำนักงานอธิการบดีใส่ใจสุขภาพ  โดยมีวิทยากร คือ นางแสงเดือน  อินชนบท  นักวิชาการเกษตร จาสำนักฟาร์มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และนายสมบูรณ์  ระดม  นักวิชาการเกษตร  จากสำนักวิจัยและส่งเสริมวิชาการการเกษตร มาถ่ายทอดความรู้เกี่ยวกับการบริโภคอาหารที่ปลอดภัย การปลูกผักปลอดสารพิษ และการอนุมัรกษ์สิ่งแวดล้อม หลังจากรับฟังบรรยาย ได้ลงมือปลูกผัก เพื่อการบริโภคที่ปลอดภัย  เมื่อวันที่  ๒๑  มิถุนายน  ๒๕๕๖  ณ  ศูนย์เรียนรู้วัฒนธรรมเกษตรล้านนา มหาวิทยาลัยแม่โจ้
1 มกราคม 2557
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ เพื่อเป็นสิริมงคลแก่ตนเอง ครอบครัว และหน่วยงาน
การได้กราบไหว้สักการบูชาพระบรมสารีริกธาตุนี้  มีผลานิสงส์มากเท่ากับได้บูชาสักการะ   พระพุทธเจ้ามีพระชนม์อยู่ นับว่าเป็นมหามงคล และให้อานิสงส์แก่ผู้สักการะอย่างหาที่เปรียบมิได้  ทำให้ประสบความสำเร็จ และมีความสุขสมปรารถนาทั้งในชาตินี้  และชาติหน้าตราบเข้าสู่นิพพาน   ผลานิสงส์ที่บังเกิดแก่ผู้ที่มีความเคารพเลื่อมใสและกระทำสักการะโดยสุจริตเท่านั้นประสงค์จะขอรับเป็นเจ้าภาพถวายเครื่องสักการะพระบรมสารีริกธาตุ ติดต่อที่ กองอาคารและสถานที่ โทร. 053-873240-2
1 มกราคม 2557
ข่าวมหาวิทยาลัยแม่โจ้